Idrætshuset er lukket. Vi henviser istedet til henholdsvis Idrætsforeningen Kæmperne og Ungehus CPH

Information om Idrætsforeningen Kæmperne kan findes på http://ifk98.dk/ eller på tlf. 30692594

Træffetiden er på 1. sal i Det Gule Hus, Kapelvej 55, hver tirsdag og onsdag kl. 13-15

 

Information om Ungehus CPH kan findes på hjemmesiden https://ungehuscph.kk.dk/

Facebook: Ungehus CPH

Rundvisninger i Idrætshuset

Rundvisningerne i Idrætshuset er aflyst resten af året

Ungehus CPH

Ungehus CPH er et tilbud til unge mellem 18 og 30 år med psykiske sårbarheder

Aktiviteter

Udover socialt samvær i Idrætshusets cafe har vi nogle fortløbende aktiviteter, som udgår herfra.

Idrætstilbud

Idrætsforeningen Kæmperne, IFK98

Caféen

Caféen er mødestedet i Idrætshuset

Om os

Idrætshusets indsats